Національна Спілка Письменників
# # # # # #
 Письменницький довідник  

ПОДІЯ:

15.10.2007   Угода про утворення Міжнародної асоціації письменницьких спілок "Слово без кордонів"
 

 

 

                                                           

Угода

про утворення  Міжнародної асоціації

  письменницьких спілок „Слово без кордонів"                                           

 

 

  Керівники письменницьких організацій-учасниць Міжнародного письменницького форуму  „Слово без кордонів" (11-13 жовтня 2007 року, м.Київ, Україна), далі - Сторін, керуючись  положенням Статуту Організації Об?єднаних Націй з питань освіти, науки та культури (ЮНЕСКО) про те, що мир, який грунтується лише на економічних і політичних домовленостях урядів, не зможе завоювати одностайну, міцну та щиру підтримку народів; він повинен базуватися на інтелектуальній і моральній солідарності людства,

розглядаючи багатостороннє та двостороннє співробітництво у сфері культури як дієвий засіб зміцнення миру та порозуміння між народами,

усвідомлюючи значення такого співробітництва для виховання молоді в дусі взаємної довіри, поваги та толерантності, відзначаючи особливу роль міжнародних творчих контактів для розвитку та взаємозбагачення національних літератур, домовились про таке:

 

Стаття 1

            Сторони утворюють Міжнародну асоціацію письменницьких спілок „Слово без кордонів" (далі - Асоціація) як механізм взаємодії з усіх питань співробітництва, що становлять взаємний інтерес.

            Асоціація не є наднаціональною структурою і не здійснює політичну діяльність, залишаючи за собою право оприлюднювати звернення та заяви з питань, які стосуються діяльності членів Асоціації, а також розвитку національних мов і літератур.

 

Стаття 2

            Членом Асоціації може бути національна творча громадська організація, що об?єднує письменників і /або перекладачів, популяризує літературні здобутки, сприяє розвитку національної культури та веде міжнародну діяльність у сфері культури.

 

Стаття 3

            Основними цілями Асоціації є:

  • - сприяння розвитку міжнародного співробітництва в інтересах взаємозбагачення національних літератур;
  • - обмін досвідом у галузі книговидання;
  • - популяризація досліджень з історії та теорії літератури;
  • - підтримання особистих творчих контактів між письменниками різних країн.

 

Стаття 4

 

            Виходячи з названих цілей, Сторони розвиватимуть і заохочуватимуть різноманітні форми співробітництва, зокрема:

            - проведення письменницьких конференцій, семінарів, зустрічей перекладачів, спільних творчих вечорів, інших культурно-мистецьких заходів;

            - випуск обмінних номерів і окремих публікацій у літературних часописах Сторін;

            - здійснення літературознавчих досліджень  з метою популяризації культурної спадщини та сучасного літературного процесу в державах Сторін;

           

            - видання щорічного альманаху;

            - спільне відзначення пам?ятних дат, пов?язаних із життям і творчістю видатних письменників держав Сторін;

            - організація відпочинку письменників у будинках творчості Сторін.

 

Стаття 5

 

            Сторони особливо заохочуватимуть обміни та спільні літературно-мистецькі акції творчої молоді, а також спільні літературні дослідження та діяльність перекладачів.

 

Стаття 6

 

            Сторони здійснюватимуть обмін інформацією щодо нових видань, а також з питань, що стосуються сфери авторського права та охорони інтелектуальної власності.

 

Стаття 7

 

            Фінансові умови реалізації спільних заходів і проектів, що здійснюються під егідою Асоціації, обумовлюватимуться додатково у кожному окремому випадку.

            При цьому всі спільні акції здійснюються у форматі зацікавлених Сторін.

            Будь-яка Сторона може відмовитися від участі в певному заході чи проекті, що не є перешкодою для участі в ньому інших Сторін.

 

Стаття 8

 

            Вищим органом Асоціації є Рада, яка складається з керівників письменницьких організацій, що входять до Асоціації.

            Голова Ради обирається з числа членів Ради терміном на один рік.

            Засідання Ради відбуваються на регулярній основі, один раз на рік, як правило на території країни, представник якої головує в Асоціації.

            Позачергове засідання Ради може відбутися з ініціативи одного чи кількох членів Ради, якщо така ініціатива підтримана щонайменше половиною членів Ради.

            В засіданнях Ради та заходах Асоціації за одностайної згоди Сторін можуть брати участь як спостерігачі представники міжнародних організацій та національних письменницьких    організацій, які не є членами Асоціації.

 

Стаття  9

 

            Рада Асоціації:

 

  • - визначає пріоритети та основні напрями діяльності Асоціації та ухвалює відповідні рішення;
  • - розглядає питання взаємодії з іншими міжнародними організаціями;
  • - ухвалює рішення про прийняття до Асоціації нових членів;
  • - приймає звернення та заяви від імені Асоціації.

 

 

Стаття 10

 

            Рішення Ради з питань, що стосуються діяльності Асоціації, а також  звернення та заяви від імені Асоціації приймаються лише консенсусом з урахуванням положень Статті 7 цієї Угоди і набувають чинності з моменту їх ухвалення, якщо ними не передбачено інший порядок

 

 

Стаття 11

 

            З метою кращої взаємодії Сторін у рамках Асоціації, підготовки засідань Ради Асоціації та забезпечення виконання її рішень утворюється Рада координаторів.

            Координатори призначаються членами Ради - по одному від кожної Сторони.

            Засідання Ради координаторів відбуваються в міру необхідності, щонайменше двічі на рік.

            Головує в Раді координаторів представник Сторони, що головує в Раді Асоціації.

            Фінансові видатки з проведення засідань Ради Асоціації та Ради координаторів, як правило, бере на себе Сторона, що приймає.

 

Стаття 12

           

            Організаційно-технічне забезпечення засідань Ради Асоціації та Ради координаторів здійснює Сторона, що приймає.

            Поточну роботу із забезпечення діяльності Асоціації на постійній основі здійснює Секретаріат, функції якого виконує апарат Національної спілки письменників України із залученням, у разі потреби, представників інших Сторін.

            Секретаріат готує та подає на розгляд Ради щорічні звіти про діяльність Асоціації.

 

Стаття 13

 

            Проекти документів можуть вноситися на розгляд Ради Асоціації будь-якою Стороною або Радою координаторів через Секретаріат, який надсилає зазначені проекти членам Ради і, в разі необхідності, організовує їх узгодження.

 

 

Стаття 14

 

            Рішенням Ради Асоціації можуть утворюватися постійні та тимчасові, а рішенням Ради координаторів - тимчасові комісії та робочі групи, а також проводитися зустрічі представників Сторін з окремих питань співробітництва.

 

 

Стаття 15

 

            Асоціація відкрита для вступу до неї інших національних творчих громадських організацій, які відповідають вимогам, визначеним у Статті 2.

            Протидія прийняттю до Асоціації національної письменницької організації будь-якої країни з політичних міркувань не допускається.

            Рішення про прийняття до Асоціації нових членів ухвалюється Радою Асоціації на підставі офіційного звернення.

 

 

Стаття 16

 

            Кожна Сторона має право вийти з Асоціації, офіційно попередивши про це не пізніше, ніж за 6 місяців до дати виходу, та врегулювавши всі  фінансові та інші зобов?язання, пов?язані з реалізацією спільних заходів і проектів.

            Рішення про розпуск Асоціації може бути ухвалене Радою Асоціації з урахуванням положень Статті 10  Угоди.

 

Стаття 17

 

            До  Угоди за згодою Сторін на основі консенсусу можуть вноситися зміни та доповнення, що оформлюються окремими протоколами, які є її невід?ємною частиною.

 

Стаття 18

 

            Ця Угода набуває чинності з дати її підписання на невизначений термін.

            Здійснено в місті Києві 12 жовтня 2007 року в одному примірнику українською, англійською та російською мовами, причому всі тексти є автентичними. Підписаний примірник зберігається у Секретаріаті Асоціації, який надішле Сторонам, що підписали цю Угоду, її завірену копію.

 

м.Київ

12 жовтня 2007 р.

           

 

Азербайджан - Анар Рзаєв

 

Вірменія - Фелікс Бахчинян

 

Білорусь - Алесь Пашкевич

 

Болгарія - Димітар Черняєв-Христов

 

Грузія - Маквала Гонашвілі

 

Ізраїль - Шаммай Голан

 

Латвія - Юрій Садловський

 

Словаччина - Іван Яцканин (Спілка українських письменників Словаччини)

 

Словенія - Саша Йованович

 

Україна - Володимир Яворівський

<

Коментарі:
Додати коментар
Ваше ім'я:
Ваш e-mail:
Введіть текст коментаря:
Текст на зображенні:
#
09.03.2008 Постанова Про присудження Національної премії України  імені Тараса Шевченка 2008 р.  ... 06.02.2008 Сумне і радісне – поруч... Володимир Захожий  Цими днями відзначає свій ювілей член Національної спілки п... 01.01.2008 В ім`я майбутнього В ім'я майбутнього                6-8 грудн�... 12.12.2007 Приємні вісті з Македонії ... 13.11.2007 Листопад 2007 6 вівторок 8четвер «Молодий вівторок». «Дитячі книжки» чи «книжки для дітей»? Веде ... 13.11.2007 "Калиновий гай" ровесника незалежностi З ініціативи Президента Віктора Ющенка 2007 рік в Україні оголошено Роком вшанува�... 13.11.2007 Оце так наглядачi Кабмін гідно відзначив 90-ту річницю петроградського перевороту, прийнявши поста... 23.10.2007 Хто реалізує заклик не ходити по газонах людської душі?   Критика   Хто реалізує заклик не ходити по газонах людської душі? ... 15.10.2007 AGREEMENT        AGREEMENT on establishment of the International Association of Writers' Unions " WORD ... 15.10.2007 Угода про утворення Міжнародної асоціації письменницьких спілок "Слово без кордонів"                          &... 10.10.2007 Звернення учасників Міжнародного письменницького форуму "Слово без кордонів" до Президента Грузії Михайла Саакашвілі                         П�... 1.10.2007 "А в душі - весна" "А в душі - весна" Нотатки з ювілейного вечора Олекси Ющенка  &... 1.10.2007 Мозаїка дорожніх зустрічей Дерева, які називаються „ребека”...  Василю Довжику...  Нас час не ... 1.10.2007 Анонс на жовтень 2007 року Будинок письменників України       ... 7.7.2007 Дні пам  (До 70 річчя від дня смерті поета)            Богдану-І... 7.7.2007 Відійшов у вічність Євген Попович           Відійшов у вічність Євген Попович. Зазнала  вели... 7.7.2007 Указ Президента України про відзначення державним 1.     Нагороджений орденом князя Ярослава Мудрого V ступеня – Переб�... 7.7.2007 30 000 гривень за кращий твір року Положенняпро літературну премію Національної спілки письменників України та фо... 7.7.2007 Про ситуацію довкола видавництва "Український письменник"       З моменту призначення А.Савчука директором видавництва “Укр�... 11.11.2007 … і Гранословіє пошли При НСПУ працюють творчі комісії. Будинок письменників організовує та проводи...
Книжковий супермаркет Nedstat Basic - Free web site statistics # TNT-43 Banner Valid XHTML 1.0 Strict